Utrecht in Utrecht

Utrecht is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van provincie Utrecht. De stad bevindt zich in de Randstad en is centraal gelegen op een knooppunt van weg-, spoor- en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is en het hardst groeiende economische centrum  vooral in de dienstensector  van zowel de Randstad als Nederland. Kenmerkend voor Utrecht zijn onder meer de werven en de de Domtoren, waaraan de stad de bijnaam Domstad ontleent. Utrecht is de zetel van de rooms-katholieke aartsbisschop van Nederland en van de oudkatholieke aartsbisschop. Tevens is er het landelijke organisatiebureau van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gevestigd, waarin de belangrijkste protestants-christelijke kerkgenootschappen zijn opgegaan.

Onze locaties categorieën