Texel in Noord-Holland

Het eiland Texelis het grootste van de Nederlandse Waddeneilanden, behorend tot de provincie Noord-Holland. Tevens is Texel een gemeente waar ook het onbewoonde eilandje Noorderhaaks onder valt.

De naam van het eiland is al terug te vinden in de historische gouw Texla. De oppervlakte van de gemeente is 585,96 km² waarvan het grootste gedeeltebinnen- en buitenwater, het landoppervlak is slechts ongeveer 170 km². De gemiddelde lengte van Texel is 20 km en de gemiddelde breedte 8 km.

Texel heeft 13.715 inwoners . Van de beroepsbevolking van ruim 3500 mensen werkt ca. 17% in de landbouw. De eerste inwoners van Texel dateren mogelijk uit de Midden-Steentijd (8000-4500 v. Chr); archeologen hebben daarvoor aanwijzingen gevonden. In 1415 kreeg Texel stadsrechten.

Onze locaties categorieën